viernes, 30 de diciembre de 2011

En uppochnervänd värld

Tidigare krisekonomier i Latinamerika kan idag både sträcka ut en hjälpande hand till och läxa upp krisdrabbade länder i Europa. EU har mycket att vinna på att åter få igång frihandelsförhandlingarna
 
Vi lever i en uppochnervänd värld. Länder som tidigare blev uppläxade av den rika världen för att de var skuldsatta och misskötte sina ekonomier är nu så starka att de kan ge tillbaka.
Så är fallet med Brasilien som kan sträcka ut en hjälpande hand till det krisdrabbade Europa. Landet meddelade nyligen att det ställer upp med pengar till IMF för att stödja krisande euroländer. I utbyte kommer Brasilien att få mer inflytande i valutafonden, lovade IMF-chefen Christine Lagarde, som har varit på rundresa i Latinamerika. Lagarde försökte samla stöd i regionen för ökat globalt samarbete.
Att saker och ting har förändrats visade också Argentinas president Cristina Fernandez de Kirchner när hon talade inför G 20-mötet i Cannes i början av november. Hon pratade bland annat om krisen i Europa och föreslog en återgång till en seriösare kapitalism:
”Detta är ett slags anarki där ingen har kontroll över någonting.”
För tio år sedan upplevde just Argentina sin värsta kris någonsin. Då var det vissa länder i Europa och IMF som pekade med fingret och dikterade vad som skulle göras och inte göras.
Till skillnad från tidigare så upplever Latinamerika nu politisk och ekonomisk stabilitet. Den globala krisen har inte riktigt nått hit. Tillväxten i regionen har varit konstant de senaste åren och fattigdomen fortsätter att minska.
En rapport från FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika, Eclac, som nyligen publicerades, visar att fattigdomen har gått ner från 48 till 31 procent, den lägsta noteringen på tjugo år. Peru, Ecuador, Argentina, Uruguay och Colombia är de länder som lyckats bäst. Även andelen extremt fattiga har minskat – från drygt 22 till cirka 13 procent.
”Fattigdom och ojämlikhet fortsätter att minska i regionen. Detta är goda nyheter, särskilt mitt i en internationell ekonomisk kris”, säger Eclacs chef Alicia Barcena.
Latinamerika har dragit fördel av att de internationella priserna på regionens råvaror, särskilt soja och spannmål, har ökat. De ekonomiska resurser som skapats har använts till sociala satsningar och bidrag till fattiga familjer. Lönerna har också stigit, vilket bidragit till att andelen fattiga minskat.
Från Sveriges håll följer man utvecklingen med stigande intresse.
”Vi vill gärna öka vårt handelsutbyte med regionen”, sade handelsministerns statssekreterare Gunnar Oom (M) när han var på blixtbesök i Buenos Aires för några veckor sedan. Den latinamerikanska marknaden har blivit intressant för europeiska företag som vill bort från krisen.
Förra året ökade de utländska investeringarna i Latinamerika med 40 procent jämfört med året innan. Enligt Eclac uppgick investeringarna till 113 miljarder dollar. Det är främst företag från Spanien och Nederländerna som söker sig till den relativt välmående marknaden i Latinamerika.
För det krisdrabbade EU skulle det betyda en hel del att äntligen ingå ett frihandelsavtal med Mercosur, den sydamerikanska gemensamma marknaden där Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay ingår.
Men förhandlingarna har legat nere en lång tid efter oenighet kring tullar och europeiska jordbrukssubventioner. Ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur beräknas leda till att handeln ökar med mer än 50 miljarder kronor.
Nyckelfrågan är jordbrukssubventionerna som Frankrike och nio andra euroländer vill behålla. Så länge de insisterar på detta blir det inget frihandelsavtal.
Om man ändå skulle lösa knuten så skulle det vara en vitamininjektion för Sveriges del, som handelsminister Ewa Björling (M) sade för en tid sedan. Brasilien står för nästan 70 procent av Mercosur och Sverige har 200 företag i landet. Vid ett frihandelsavtal skulle den svenska handeln med regionen underlättas avsevärt.
I tider som dessa borde Europa tänka om och se mer på möjligheterna. Och det är bråttom. Enligt Eclac kommer Kina år 2015 att ta Europas plats som näst viktigaste handelspartner för Latinamerika. Tiden rinner iväg.  Frågan är om EU är redo att anta utmaningen.

EDUARDO BEREZÁN
Publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 28 december 2011

lunes, 12 de diciembre de 2011

Tiderna förändras

Vi lever i en uppochner värld. Länder som tidigare blev uppläxade av den rika världen för att de missköte sin ekonomi och var skuldsatta är nu så starka att de kan ge tillbaka.
Så är fallet med Brasilien som kan sträcka ut en hjälpande hand till dem krisdrabbade Europa. Landet meddelade nyligen att det ställer upp med pengar till IMF för att stödja krisande euroländer.

I utbyte kommer det latinamerikanska landet att få mer inflytande i valutafonden, det lovade IMF-chefen Christine Lagarde som har varit på rundresa i Latinamerika. Lagarde försökte samla stöd i regionen för ökad global samarbete. Att saker och ting har förändrats visade också Argentinas president Cristina Fernandez de Kirchner när hon talade inför G20-mötet i Cannes i början av november. Hon pratade bland annat om krisen i Europa och föreslog en återgång till en seriösare kapitalism.

”Detta är ett slags anarki där ingen har kontroll över någonting”, sa Argentinas president. För tio år sedan upplevde just Argentina sin värsta kris någonsin, då var visa länder i Europa och IMF som pekade med fingret och dikterade vad som skulle göras och inte göras. 
Till skillnad från tidigare upplever Latinamerika politisk och ekonomisk stabilitet. Den globala krisen har inte riktigt nått hit. Tillväxten i regionen har varit konstant de senaste åren och fattigdomen fortsätter att minska.  
En rapport från FN organet ECLAC som publicerades nyligen visar att fattigdomen har gått ner från 48 till 30,4 procent, det är det lägsta noteringen på 20 år.

Den latinamerikanska marknaden börjar dessutom bli intressant för europeiska företag som vill bort från krisen. Förra året ökade de utländska investeringarna i Latinamerika med 40 procent jämfört med året innan. Enligt ECLAC uppgick de till 113 miljarder dollar.
Det är främst företag från Spanien och Nederländerna som söker sig till den relativ välmående marknaden i Latinamerika. Utan tvekan har tiderna förändrats ingenting är längre som det varit.
EDUARDO BEREZÁN
Publicerade i Global Finland 9.12.2011