lunes, 17 de septiembre de 2012

Spåren av verklighetens Evita i dagens Argentina

I kväll har musikalen Evita premiär på Malmö opera. Eduardo Berezán skriver om spåren i dagens Argentina av verklighetens Evita och den politik hon kom att företräda.
Hon är i högsta grad närvarande i Buenos Aires. Hon finns nästan överallt trots att det är sextio år sedan hon gick bort. När presidenten har något viktigt att meddela från Casa Rosada, regeringshuset, har hon en bild av Evita bakom sig. Eva Perón, Evita som de fattiga i Argentina kallade henne, lever kvar i ett land förankrat i skuggorna av det förflutna.
Numera blickar Evita ut över Buenos Aires-borna från hälsoministeriets byggnad i stadens centrum. Två jättelika porträtt av henne täcker tio våningar. På byggnadens södra sida syns en leende Evita, på den norra avbildas hon på ett mer militant och klassiskt vis, talande i ett massmöte.
Porträtten påminner om bilden på Che Guevara vid Plaza de la Revolución i Havanna. Evita och Che har en del gemensamma nämnare, båda är argentinare, båda har blivit ikoner men där slutar alla likheter, marxism och peronism står för olika saker.
Placeringen av de enorma Evitaporträtten är inte slumpartad. I augusti 1951 samlades hundratusentals människor vid hälsoministeriet för att förmå Evita att kandidera till posten som vicepresident.
Massan och Evita inledde en känsloladdad dialog som pågick i flera timmar. När natten hade sänkt sig över Buenos Aires tackade hon till sist nej, tårfyllt och med darrande stämma.
Evita hade aldrig en politisk post. Hon förblev den passionerade eldsjälen, länken mellan ledaren och massan.
Evita var ett oäkta barn med en fattig uppväxt på landet. Det sägs att hon i skolan var duktig på att läsa högt, särskilt dikter. Hon var den känsliga flickan som hade talets gåva och som ville bort från fattigdomen. Hon kom till Buenos Aires när hon var 15 och där blev hon inte överraskande skådespelerska.
Det var 1940-tal och andra världskriget pågick för fullt. Argentina styrdes av en militärjunta som satsade på industriell utveckling och sociala reformer. En överste lyste särskilt starkt. Han hette Juan Domingo Perón och kom att leda de sociala förändringar som ökade i takt med den rådande importsubstitutionspolitiken, alltså satsningar på att importera mindre och bygga upp egen produktion.
I följetongernas värld var Evita vid denna tid som radioröst en stigande stjärna. 26 år gammal 1944 mötte hon Juan Perón som då var arbetsmarknadsminister. Så småningom blev han vald till president i allmänna och fria val.
Juan Perón och Evita kom att tillsammans bli en enorm politisk kraft. Medan han skötte regeringsarbetet drev hon fram sociala projekt, engagerade kvinnor i politiken och genom sin Fundación Eva Perón, hennes egen privata stiftelse, stödde hon de fattiga. Hon var outtröttlig och arbetade mellan 16 och 18 timmar per dag, särskilt de sista två åren när hon fått veta att hon var sjuk i cancer. Evita dog i juli 1952, hon var då 33 år gammal.
Den rörelse som Perón grundade och där Evita hade en så framträdande roll har trots alla omvälvningar som landet upplevt aldrig förlorat sin plats i den argentinska politiken.
Tiderna har förändrats men dagens Argentina hämtar en del inspiration från Peróns och Evitas tid. Landets president, peronisten Cristina Fernandez de Kirchner som blev omvald förra året med 54 procent av rösterna, driver fram en politik som precis som på 1940- och 1950-talet har industriell utveckling, sociala reformer och fattigdomsbekämpning som grundpelare.
En omfattande importsubstitution har satts igång och den argentinska ekonomin har vuxit dramatiskt de senaste åren. Den ekonomiska tillväxten låg på runt 8 procent under 2010, som en följd av stigande konsumtion och ökad sysselsättning. Under 2011 fortsatte tillväxten på samma höga nivå, runt 9 procent.
Men peronismen kan också vara annat. Rörelsen hade sin upprinnelse i en militärjunta på 1940-talet, är auktoritär nästan per definition och inrymmer både vänster– och högerfalanger. Peronismen har dessutom en förmåga att anpassa sig efter tidsandan.
Med Carlos Menem, som var president i Argentina från 1989 och tio år framåt, stod peronismen bakom en nyliberal politik där staten avsade sig allt ansvar för landets ekonomi och lät en omfattande privatiseringsvåg svepa in över landet.
Peronismen stod också bakom amnestin till de argentinska generaler som begick brott mot de mänskliga rättigheterna under den militärdiktatur som rådde i Argentina mellan 1976 och 1983. Nestor Kirchner, president i Argentina från 2003 till 2007, och nu Cristina Fernandez de Kirchner, har sett till att generalerna har dömts till långa fängelsestraff.
I dagens Argentina syns Evita på ett sätt som hon inte gjort på decennier. Inom kort pryder hon 100-pesossedeln och ett resande museum visar henne för argentinarna ute i landet. Även om dramaturgin har förändrats och blivit lite modernare har Evita en given plats vid partimöten och regeringssammankomster.
Just nu pågår en renässans för Evita, något av en pånyttfödelse. I denna process upphör hon att vara enbart peronisternas ikon. Hon har sprängt politikens gränser och blivit en del av den argentinska identiteten.
Eduardo Berezán
Publicetad i Sydsvenska Dagbladet
Fredag 14 september 2012

jueves, 5 de julio de 2012


El Instituto Federal Electoral de México (IFE) anunció este miércoles que volverá a contar el 54,5% de los votos de las presidenciales del domingo. La decisión se tomó en respuesta al reclamo de la coalición izquierdista que quedó segunda.
De tal modo, para la nueva revisión se abrirán los paquetes de 78.012 centros de votación (en el país hay un total de 143.132). En cuanto a las elecciones de diputados, se revisará el 60,3% de los sufragios y en los comicios para senador, el 61,3%.

"Se trata del ejercicio de apertura, transparencia y publicidad más grande en la historia electoral de México", según el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina. “El Instituto Federal Electoral respalda el recuento voto por voto y casilla por casilla cuando haya fundamento legal para ello. El recuento que se realiza con apego a la ley contribuye a la transparencia de la elección y a la vida democrática”, acentúa, por su parte, el presidente del Instituto, Leonardo Valdés.

“No nos oponemos [al recuento], solo pedimos que se aplique la ley. Estamos tranquilos porque sabemos que Peña Nieto ganó la elección. Si se cuentan de nuevo, Peña Nieto volverá a ganar”, asegura Luis Videgaray, coordinador de la campaña electoral del candidato ganador, el priista Enrique Peña Nieto.

El candidato de izquierda Manuel López Obrador perdió la carrera presidencial con una brecha del 6,5%. Una vez anunciados los resultados, entregó una lista de errores e inconsistencias cometidas en 113.855 casillas electorales del país y solicitó el recuento total.

"Si se llegaran a corroborar estas infracciones, esto empañaría el proceso democrático en México y de alguna manera le echaría un manto de incertidumbre a la democracia en América Latina, indudablemente esto no le haría bien a la región", comentó a RT el analista político Eduardo Berezán.

A pesar de que el IFE se limitó a satisfacer esta petición solo parcialmente, el organismo comunicó que deja la decisión de volver a contar todos los sufragios en manos de los consejos locales.
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/48499-M%C3%A9xico-volver%C3%A1-a-contar-m%C3%A1s-de-mitad-de-votos-de-presidenciales

TV Pública 678
La protección de Sudamérica ante la crisis del primer mundo. La reapertura de Nucete y un caso de distinta vara en los medios hegemónicos. La relación de Argentina y Brasil: Cancillería desmintió a Clarín. Elecciones en México: ganó Peña Nieto el candidato del PRI y de Televisa. Analizamos el monopolio mediático en el país azteca. Nos visita la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cecilia Nahón y el periodista en Política Internacional, Eduardo Berezán.
http://www.tvpublica.com.ar/tvpublica/articulo?id=16667

2/7/2012

sábado, 5 de mayo de 2012

Guldfeber som irriterar


 
Gruvindustrin har blivit en blomstrande verksamhet i Latinamerika. Det är en konsekvens av att priserna på de viktigaste metallerna på världsmarknaden har ökat kraftig de senaste åren. Priserna drivs uppåt av bland annat Kinas industriella tillväxt.

Latinamerika är rik på metaller och på senare år har regionen tagit emot 25 procent av alla gruvinvesteringar i världen. Tusentals gruvprojekt bredder ut sig från Mexiko till Patagonien. Men gruvindustrin skapar inte bara inkomster, många anser att den är också en fara för miljön.


Yanacocha guldgruva i Peru. Foto: Flickr/Participatory  Learning,  CC BY-NC-SA 2.0Yanacocha guldgruva i Peru. Foto: Flickr/Participatory Learning,CC BY-NC-SA 2.0


I Ecuador marscherade nyligen indianorganisationen CONAIE mot gruvföretagen och den storskaliga gruvdriften. De är bland annat rädda för att gruvdriften skall förstora dricksvattnet.
Den ecuadorianska regeringen undertecknade nyligen ett avtal med kinesiska Ecuacorriente för utvinning av koppar i provinsen Zamora i Amazonas. Projektet kommer att ge inkomster på 20 000 miljoner dollar och staten skall behålla en fjärde del.

Avtalet har skapat irritation och protester och den ecuadorianska regeringen står nu inför ett slags dilemma. Man vill bryta landets beroende av oljeexporten och satsa på gruvindustrin. Men detta kan inte göras utan att miljön respekteras och hänsyn tas till människornas oro. Ekvationen fungerar inte alltid helt bra.
I norra Argentina har byborna i Andalgalá satt upp vägblockader för att protestera mot gruvprojektet Agua Rica, där är de också rädda för liv och miljön. Men provinsregeringen försvarar projektet och vänder människorna ryggen.

I Peru i Cajamarca-provinsen har protestesterna pågått i flera månader mot den planerade guld- och kopparutvinningen i Congas-gruvan. Det händer lite överallt där gruvor finns eller planeras. Gruvindustrin i Latinamerika har nästan blivit synonym med sociala konflikter.
I grund och botten handlar det om hur de stora inkomsterna ska fördelas, men det handlar också om konflikten mellan utveckling och miljön. En svår balansgång när stora ekonomiska intressen står på spel.

EDUARDO BEREZÁN

Publicerade i Global Finland  4.5.2012

lunes, 16 de abril de 2012

Flykten från Spanien

De kom en gång till Spanien från Ecuador, Colombia, Bolivia, Peru, Argentina och Brasilien men nu återvänder de hem. De flyr krisen och sällar sig till de mer än en halvmiljon människor som redan lämnat landet. För första gången på tio år är det fler som lämnar Spanien än de som anländer.
Sao Paulo, Brasilien. Foto: Flickr/Fernando Stankuns, CC BY-NC-SA 2.0
Många spanjorer har börjat söka sig till Sao Paulo i Brasilien.

Krisen slår hårt. Den spanska ekonomin krymper mer och mer och arbetslösheten stiger.  I år väntas den bli hela 24,3 procent. Vid nyår var den redan mycket hög, 22,8 procent.
Under rådande omständigheter väljer många latinamerikanska arbetare att återvända hem. En del drar nytta av ett stödprogram för återvändande som den spanska regeringen införde i samarbete med länder som man har bilaterala pensionsavtal med. Elva länder i Latinamerika har träffat sådana avtal. De återvändande kan ta arbetslöshetsersättningen i förväg samt få uppgifterna överförda till hemländerna för beräkningen av framtida pensioner.

Det låter bra men att återvända hem blir inte lätt. Många länder kan inte ge stöd åt de återvändande. Det finns inga statliga program för det. Å andra sidan går det bra för regionens ekonomi. Tillväxten i Latinamerika har varit konstant de senaste åren, arbetslösheten är låg och fattigdomen fortsätter att minska. Det kanske tar tid men med sådana förutsättningar blir säkert ingen omöjlighet att få jobb i Latinamerika.

Det vet många spanjorer och även de har börjat söka sig t. ex. till Sao Paulo i Brasilien, Buenos Aires i Argentina eller Santiago i Chile.  De flesta är ingenjörer, arkitekter, läkare och sjuksköterskor.
De är migranter precis som de latinamerikaner som en dag kom till Spanien. Och de söker lyckan utomlands. Men till skillnad från de latinamerikanska arbetarna kommer de från en rik del av världen. Och det är som en paradox, för den rika delen av världen blir fattigare och fattigare för varje dag som går.  
EDUARDO BEREZAN /Global Finland 16.4.2012

viernes, 6 de abril de 2012

Malvinas: Reino Unido reduce presupuesto pero aumenta su militarización

A 30 años de la guerra, la corona incrementa su presencia militar en las Islas pero recorta gastos.
Malvinas: Reino Unido reduce presupuesto pero aumenta su militarización
Las islas tienen una población de 2500 personas. Pero Inglaterra destina más de 3 mil efectivos militares a la zona.  La militarización del Atlántico Sur es un hecho real y concreto pero paradójicamente el gasto militar británico en las islas se redujo en casi un 50 por ciento en los ultimos años.

El presupuesto militar inglés para las Islas Malvinas se redujo a casi la mitad  en los últimos seis años dice Carina Solmirano, investigadora en temas de gasto militar del SIPRI, el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo.

Según Solmirano, en los años 2005/06 el presupuesto militar para las islas era de casi 224 millones de dólares mientras que entre el 2010 y el 2011 la cifra se redujo a 110 millones.

La reducción se debe  a un cambio en el sistema contable del ministerio de defensa británico realizado hace un par de años. 

El sistema actual omite costos como el pago de salarios, reparaciones y equipamiento militar. Lo que queda sirve para cubrir el mantenimiento de edificios, las comunicaciones y los  sistemas de radar. El gasto final debería ser mucho mayor, pero los datos no figuran en la contabilidad, señala Solmirano.

Un reciente informe del parlamento británico indica que el gasto militar para las Islas Malvinas volverá a aumentar en los próximos tres años. Se calcula que ese aumento será de casi 7 millones de dólares. 

Más militares que civiles

En febrero pasado y en medio de duros cruces con el Reino Unido, la Argentina denunció ante las Naciones Unidas la militarización del Atlantico Sur. La denuncia argentina está más allá de la retórica política y tiene que ver con una realidad muy concreta. 

Un elemento central para tener en cuenta sobre el tema de la militarización es que en Malvinas hay más militares que habitantes, dice Solmirano.

Se calcula que en las Islas Malvinas hay entre 1500 y 3000 efectivos para una poblacion de 2500 personas. Tambien hay civiles ligados al ministerio de defensa en una cantidad no precisada y fundamentalmente está la base de Mount Pleasant ubicada a unos 48 kilómetros al sudoeste de Puerto Argentino en la Isla Soledad y en estado operacional desde 1986. 

En la base, que es como una pequeña ciudad con campos deportivos, peluquerías y hasta un centro comercial, se encuentran un número no precisado de aviones Eurofighter Typhon de última generación, un Vickers VC 10 para reabastecimiento en el aire, un Hercules C-130 para evacuación y misiones médicas, un DC 10 de carga y helicópteros Sea King y Sikorsky S-61. También hay misiles tierra aire y una unidad conjunta de comunicaciones para la guerra electrónica.

Recientemente el gobierno británico envió a las islas a una de sus naves más modernas se trata del destructor Dauntless que remplaza al Montrose y que está equipado con helicópteros y misiles de última generación.

La defensa de las islas está sobredimensionada, la cantidad y el tipo de armamento, moderno y sofisticado destacado allí es demasiado para una población tan escasa. “Definitivamente podemos hablar de una militarizacion de las islas, que ha sido gradual y que ha tomado impulso en los ultimos años”, puntualiza Solmirano. 

Aguas turbulentas
Según la investigadora el tema más controvertido y el que más preocupa en términos de militarización es si el Reino Unido también dispone de submarinos con capacidad nuclear en la zona de las islas.

La Cancillería argentina señaló recientemente que el Reino Unido sigue guardando silencio, sobre la presencia o ausencia de armamento nuclear en el marco de su despliegue en el Atlántico Sur.

Gran Bretaña no confirma ni niega la presencia de submarinos con capacidad nuclear pero hay un antecedente inquietante. En 2003 Londres confirmó que durante la guerra de las Malvinas, su fuerza de tareas contaba con ese tipo de armamento. 

Si el Reino Unido tuviera submarinos con capacidad nuclear en la región del Atlántico Sur sería una clara violación al tratado de Tlatelolco que implica que America Latina y el Caribe son una región de paz libre de armas nucleares.

Gran Bretaña como potencia nuclear es signataria de los protocolos adicionales al tratado, que estipulan que aquellos estados extracontinentales que tengan territorios por ley –de jure- o de facto bajo su administracion, se comprometen a respetar esa caracteristica de la región latinoamericana. 

“La introducción de armamento nuclear en el Atlántico Sur también sería una violacion a los dispuesto por las Naciones Unidas que instan a que Argentina y Gran Bretaña negocien la soberanía de las islas en forma pacífica”, concluye Carina Solmirano.

Eduardo Berezán publicado en Notio 02.04.12

miércoles, 4 de enero de 2012

banden och möjligheterna

Man skulle tro att det är inflation på toppmöten i Latinamerika och det kanske är sant men faktum är att länderna i regionen har kommit närmare varandra och att integrationsprocessen aldrig har varit så starkt som nu.
Statscheferna för 33 länder i Latinamerika och Karibien träffades nyligen i Caracas, Venezuela. Under mötet bildades CELAC, de latinamerikanska och karibiska staternas gemenskap.


CELAC, foto: Presidencia/Luis EcheverríaCELAC-mötet i Caracas, Venezuela. Foto: Flickr/Gobierno de Guatemala/Luis Echeverría, CC BY-NC-SA 2.0

I den nya organisationen får Kuba vara med men inte USA och Kanada. CELAC är en politisk organisation och den återspeglar ganska tydligt vart det blåser i Latinamerika just nu. Och en sak är säker - det blåser bort från USA. En del vill att CELAC ska ersätta de amerikanska staternas organisation, OAS, där USA och Kanada ingår men inte Kuba. Det är fortfarande en lång väg dit men tendensen är ändå tydlig.
"I århundraden har de påtvingat oss vad de velat. Nu är vår tid inne”, sa Venezuelas president Hugo Chavez på tal om USA när han öppnade CELAC:s mötet i Venezuelas huvudstad.

De latinamerikanska länderna stärker sina band. UNASUR, de sydamerikanska nationernas union som bildades 2008, är också ett tecken på det. Genom att slå samman de redan existerande tullunionerna Mercosur och Andinska gemenskapen verkar UNASUR för fördjupad politisk och ekonomisk integrering mellan de sydamerikanska länderna. Många ser UNASUR som en motsvarighet till den Europeiska Unionen.

Och på tal om EU, det skulle betyda en hel del att äntligen ingå ett frihandelsavtal med Mercosur, där Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay ingår. Men förhandlingarna har legat nere en lång tid efter oenighet kring tullar och framförallt europeiska jordbrukssubventioner.
Frankrike och nio andra euroländer vill behålla dessa subventioner och så länge de insisterar på det blir det inget frihandelsavtal.

Om man ändå skulle lösa knuten så skulle det vara som en vitamininjektion för den krisdrabbade Europa. Ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur skulle öka handeln mellan parterna avsevärt. De sydamerikanska ekonomierna skulle stärkas av det och för EU:s del skulle det vara ännu en utmaning. Men är det ett steg som man vågar ta?

EDUARDO BEREZÁN
Publicerad i Global Finland 4.1.2012